Tweet of Richard Senecal

Pwochèn fwa n ap chwazi dirijan, chwazi moun ki gen konpetans, devouman epi entegrite pou fè fas a nenpòt sitiyasyon ki kapab prezante. Fòk nou resi aprann dlo rigòl nan vè chanpay rete dlo rigòl.

Pwochèn fwa n ap chwazi dirijan, chwazi moun ki gen konpetans, devouman epi entegrite pou fè fas a nenpòt sitiyasyon ki kapab prezante. Fòk nou resi aprann dlo rigòl nan vè chanpay rete dlo rigòl.

Share this post

Retweet Like