Tweet of Nesmy Manigat

Plizyè moun mande m eksplike pouki mwen pwopoze ke se sèlman elèv 9e AF ak Bakaloreya ki ta ka tounen lekòl pou fasilite respè distans fizik ak pwotokòl sanitè, annatandan nou pi pare. Tablo sa ki se yon egzanp souliye kèk defi

Plizyè moun mande m eksplike pouki mwen pwopoze ke se sèlman elèv 9e AF ak Bakaloreya ki ta ka tounen lekòl pou fasilite respè distans fizik ak pwotokòl sanitè, annatandan nou pi pare. Tablo sa ki se yon egzanp souliye kèk defi pou akeyi 4 milyon elèv, pwofesè.... ak mwens risk. https://t.co/6eiob2gRGr

Share this post

Retweet Like