Tweet of Jeffsky Poincy ????????

Lè w gen yon reyalite konsa nan transpò piblik la, epi w soti yon dekrè kote ou mande chofè a pou l responsab kominike ak fè pasaje yo respekte mezi ijyèn yo (pote mask, distans sosyal), sinon l ap peye amand.. Se pa nan tenten w ap

Lè w gen yon reyalite konsa nan transpò piblik la, epi w soti yon dekrè kote ou mande chofè a pou l responsab kominike ak fè pasaje yo respekte mezi ijyèn yo (pote mask, distans sosyal), sinon l ap peye amand.. Se pa nan tenten w ap pase moun? https://t.co/OLYVI3oo4T

Share this post

Retweet Like