Tweet of Clarens Renois

Se nan malè w kon bon zanmi
Dans le malheur certains se taillent en vitesse
Pye sam manjem pa baw
Les meilleurs amis se portent à notre secours
Lè bon vwazen tande rèl
Li pwoche pote sekou ak solidaite
Se nan malè w kon bon zanmi Dans le malheur certains se taillent en vitesse Pye sam manjem pa baw Les meilleurs amis se portent à notre secours Lè bon vwazen tande rèl Li pwoche pote sekou ak solidaite Pawol pale pawaol konpran.

Share this post

Retweet Like